Paul Muldoon_诗歌的力量(普林斯顿大学公开课程)

上一篇 / 下一篇  2011-01-24 02:15:24 / 个人分类:公开课程 拍摄时间:2011-01-24 02:15:24

普林斯顿大学公开课程:人性之5

Paul Muldoon:诗歌的力量

影音分享
  • 节目地址:
    通过E-mail / MSN / QQ,把节目地址告诉你的好友
分享到:

TAG: 普林斯顿 诗歌的力量 公开课程

 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

Open Toolbar